Personskat

Rådgivning i personskat. Fra lønpakker hos virksomheder til selvangivelse hos private.

Erhvervs- og selskabsskat

Erhvervsbeskatning er et område, hvor lovgivning og praksis hyppigt ændres, og hvor den internationale lovgivning får stadig større indvirkning på de beslutninger, som virksomheder kan komme til at stå overfor.

Generationsskifte / ejerskifte

Planlægning er nøgleordet for et vellykket generations- eller ejerskifte. Det kan give en samlet mere hensigtsmæssig finansiering og likviditet, en bedre pris og resultere i den mest tilfredsstillende løsning for virksomheden, medarbejderne og familien.

Expat Tax (Ind- og udstationering)

Baker Tilly kan hjælpe med at skabe den perfekte og mest optimale situation i forhold til skat, social sikring og den samlede lønpakke til din medarbejder i forbindelse med ind- eller udstationering.

Transfer Pricing

Transfer pricing er et af de skatteområder, hvor der de seneste år har været en del lovændringer nationalt såvel som internationalt. Koncerner må derfor tilpasse sig de nye regler og efterleve oplysningspligter mv.

K/S - rådgivning og optimering

Baker Tilly ønsker at være den førende rådgiver for K/S'er og kommanditister

Øresundsbeskatning

Din lønindkomst beskattes som udgangspunkt i det land, hvor det meste af dit arbejde bliver udført. Efter gældende regler er det muligt for dig at opnå en mere lempelig beskatning som lønmodtager, når du bor i Danmark, men arbejder i Sverige.

Virksomhedsskatteordning

Du driver virksomhed som I/S, som P/S, i enkeltmandsform, eller du har investeret i f.eks. forældrelejlighed eller en K/S-andel. I så fald anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende.

Kontakt

Ida Helena Gert Jensen

Ida Helena Gert Jensen

Tax Partner