Personskat

Rådgivning i personskat. Fra lønpakker hos virksomheder til selvangivelse hos private.

Erhvervs- og selskabsskat

Erhvervsbeskatning er et område, hvor lovgivning og praksis hyppigt ændres, og hvor den internationale lovgivning får stadig større indvirkning på de beslutninger, som virksomheder kan komme til at stå overfor.

Generationsskifte / ejerskifte

Skal du sælge eller overdrage din virksomhed på et tidspunkt?

Expat Tax (Ind- og udstationering)

Globaliseringen har medført, at flere og flere virksomheder i dag står overfor en stadig voksende international arbejdsstyrke og dermed også flere lempelsesregler vedrørende skat, social sikring og immigration.

Transfer Pricing

Transfer pricing er et af de skatteområder, hvor der de seneste år har været en del lovændringer nationalt såvel som internationalt. Koncerner må derfor tilpasse sig de nye regler og efterleve oplysningspligter mv.

K/S - rådgivning og optimering

Baker Tilly ønsker at være den førende rådgiver for K/S'er og kommanditister

Øresundsbeskatning

De skattemæssige regler for pendlere og personer, der udstationeres i Øresundsregionen, er igennem de seneste par år blevet ændret på mange områder. I Baker Tilly fokuserer vi på at holde os ajour med disse regler og vurderer således løbende eventuelle optimeringsmuligheder.

Virksomhedsskatteordning

Du driver virksomhed som I/S, som P/S, i enkeltmandsform, eller du har investeret i f.eks. forældrelejlighed eller en K/S-andel. I så fald anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende.

Kontakt

Ida Helena Gert Jensen

Ida Helena Gert Jensen

Tax Partner