78 AERIAL

Transfer Pricing

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly klar til at hjælpe.

Transfer pricing er et af de skatteområder, hvor der de seneste år har været en del lovændringer nationalt såvel som internationalt. Koncerner må derfor tilpasse sig de nye regler og efterleve oplysningspligter mv.

Koncernerne mødes af skærpede dokumentationskrav eller bøder, hvis national og international lovgivning ikke overholdes. Dansk lovgivning kræver, at koncernens kontrollerede transaktioner gennemføres under hensyn til armslængdeprincippet, som skal dokumenteres overfor myndighederne.

Hos Baker Tilly tilbyder vi skræddersyede løsninger inden for transfer pricing, der hjælper din virksomhed med at overholde de seneste skatteregler og dokumentationskrav.

I Danmark er det obligatorisk at indsende transfer pricing dokumentation til myndighederne, hvis man er omfattet af de udvidede dokumentationskrav.

Udvidet dokumentationskrav gælder for koncerner, der enten har:

  1. + 250 fuldtidsansatte, eller
  2. + 250 millioner i omsætning og + 125 millioner i balancesum

Begge målt på konsolideret niveau.

Derudover kan man være omfattet af begrænset dokumentationskrav, hvis man har kontrollerede transaktioner med lande, hvor Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale.

Professionel sparring

Vi står til rådighed med sparring, gennemgang af jeres dokumentation, rådgivning om valg af transfer pricing politik samt forslag til tilpasninger i forhold til jeres forretningsmodel.

Vi hjælper med løsninger, der imødeser og undgår de værste udfordringer i forhold til transfer pricing, kildeskatter, moms og told.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at være i løbende dialog med vores kunder og at bidrage til, at dobbeltbeskatningsrisikoen minimeres. Vi vejleder vores kunder om regelændringer og yder relevant rådgivning om udfordringer og muligheder i forhold til præcis jeres situation.

Baker Tilly kan hjælpe dig med:

  • Udarbejdelse af transfer pricing politik
  • Udarbejdelse af transfer pricing dokumentation (master file og local file)
  • Rådgivning om omstruktureringer
  • Assistance i forbindelse med skattesager (transfer pricing revision) og bistand i forbindelse med Mutual Agreement Procedures (MAP)
  • Identifikation af faste driftssteder (permanent establishments) samt vejledning om beskatning og pligter
  • Udarbejdelse af databaseundersøgelser (Benchmark)
  • Værdiansættelse

Kontakt os, så hjælper vi dig videre.

Kontakt os
Photo of Pernille Pless
Pernille Pless
Tax Director
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner

Relateret indhold

Job Transfer Pricing
Ida Ytterberg Jessen • 24. maj 2024
Nyhed Transfer Pricing
Pernille Pless • 25. nov. 2021
Nyhed Transfer Pricing
Pernille Pless • 28. apr. 2021