Baker Tilly | Transfer pricing-dokumentation for danske kontrollerede…
508 aerial

Transfer pricing-dokumentation for danske kontrollerede transaktioner lempes

25 november, 2021

Ændring af reglerne for transfer pricing-dokumentation

Ved transaktioner mellem koncernforbundne parter skal der anvendes priser og vilkår, som om transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Større koncerner med mere end 250 ansatte eller hvor koncernomsætning og balance overstiger henholdsvis 250 mio. kr. og 125 mio. kr., er omfattet af reglerne om særlig transfer pricing-dokumentation, der skal indsendes til skattemyndighederne for indkomstår, der starter 1. januar 2021.

Den særlige transfer pricing-dokumentation har tidligere omhandlet alle kontrollerede transaktioner både nationale og grænseoverskridende. Folketinget har den 25. november 2021 lempet reglerne således, at nationale kontrollerede transaktioner ikke er omfattet af de særlige dokumentationskrav, der er dog en række undtagelser, jf. nedenstående afsnit.

Reglerne gælder fra

Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Disse danske kontrollerede transaktioner skal stadig dokumenteres

Nationale kontrollerede transaktioner kan alligevel være omfattet af den særlige transfer pricing-dokumentationspligt. Disse undtagelser relaterer sig til forskelle i beskatningsregimer, f.eks. hvis kun en af de danske enheder beskattes efter:

  • Tonnageskatteloven
  • Kulbrinteskatteloven
  • Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 (andelsforeninger)
  • Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 (andre foreninger, korporationer, stiftelser, m.fl.)
  • Selskabsskattelovens § 3 (skattefritagne selskaber, foreninger, og institutioner)
  • Selskabsskattelovens § 2, stk. 7 eller selskabsskattelovens § 8, stk. 6 (filialbeskatning)

Samt i tilfælde hvor der sker erhvervelse af royalty som hidrører fra kilder her i landet.

Baker Tilly

Transfer pricing-dokumentationen skal indgives senest 60 dage efter Skattestyrelsens anmodning herom.

Lovændringen medfører ikke, at skatteyders dokumentationspligt bortfalder eftersom Skattestyrelsen stadig anmoder om dokumentation for, at priser og vilkår for nationale kontrollerede transaktioner er fastsat på armslængdevilkår.

Kontakt
Photo of Pernille Pless
Pernille Pless
Tax Director

Relateret indhold

Nyhed Mød en medarbejder
19 april, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024
Nyhed
Henrik Sadolin Jørgensen • 23 januar, 2024
Event Rådgivning Revision Moms Digitalisering
Thomas Clausen • 7 december, 2023
Nyhed Rådgivning Digitalisering
Mazdak Rahimzadeh • 24 oktober, 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag