Baker Tilly | Salgsmodning
Debashis rc biswas dy P Fnxx Uh Yk unsplash

Salgsmodning

Ønsker du at sælge din virksomhed og opnå det bedst mulige resultat?

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly klar til at hjælpe.

At sælge sit livsværk er en begivenhed, som de fleste kun oplever en gang i deres liv

Det vil derfor ofte være rigtigt at involvere en række eksperter for at tilsikre den bedste transaktion, og maksimere salgsprovenuet.

Vores erfaring viser, at jo tidligere man begynder at forberede et fremtidigt salg – vi kalder det salgsmodning - jo større er sandsynligheden for et salg og for størst muligt salgsprovenu.

Baker Tilly kan i den proces tilbyde:

 • Klarlæggelse af ejers succeskriterier for et generations- eller ejerskifte.
 • Værdiansættelse af virksomheden, herunder valg af værdiansættelsesmetode afhængig af type virksomhed, branche samt virksomhedens størrelse
  • Afklaring af de interne og eksterne forhold for virksomheden, som påvirker værdisætningen af virksomheden, virksomhedens salgsmodenhed samt sandsynlighed for et succesrigt salg. I den forbindelse kigger vi bl.a. på forhold vedrørende
  • Produkter, ydelser og innovationsniveauer
 • Marked
 • Kunder
 • Konkurrence
 • Organisation, medarbejdere og ledelse
 • Viden- og kompetenceforhold
 • Produktions- og leveringsapparat
 • Systemer, administration og rapportering
 • Køberinteresse samt mulige synergier både med hensyn til indland og udland
 • Andre særlige forhold af betydning for virksomhedens værdiskabelse, omkostningsstruktur m.m., der giver en potentiel køber et retvisende billede af virksomhedens indtjeningsevne, herunder bl.a. mulighederne for at
  • optimere ejerstrukturen skattemæssigt
  • optimere andre skatte- og momsforhold
  • optimere arbejdskapitalbindinger
  • optimere rapporteringsdokumentation med henblik på at understøtte indtjeningsevnen
 • Anden værdioptimering af virksomheden
 • Fastlæggelse af handlingsplan fremadrettet mod et succesfuldt salg af virksomheden.

I forlængelse af en sådan salgsmodningsproces og når tidspunkt findes relevant, kan vi med udgangspunkt i ovenstående repræsentere ejer og agere dennes fortrolige rådgiver i forbindelse med salg af virksomheden

Her varetager vi bl.a. følgende opgaver:

 • Værdiansættelse (evt. opdatering af denne)
 • Vurdering af den bedst mulige transaktionsmodel, herunder de skattemæssige udfordringer/muligheder
 • Udarbejdelse af en sælger due diligence
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til mulige købere
 • Oprettelse af datarum
 • Identifikation af, kontakt til samt forhandling med potentielle købere
 • Vurdering af potentielle købere og deres bud
 • Forhandling af transaktionsvilkår
 • Koordinering og styring af proces og due diligence fra købers side
 • Gennemførelse af transaktionen

Er du interesseret i at høre mere om salgsmodning og salg af virksomhed?

Hos Baker Tilly tilbyder vi gennemførelse af en salgsmodningsproces med erfarne eksperter, der hjælper med at klarlægge dine succeskriterier, værdiansætte din virksomhed og optimere værdiskabelsen. Fra interne og eksterne analysefaktorer til transaktionshåndtering - vores team er din pålidelige rådgiver gennem hele processen.

Kontakt os
Photo of Gert Mortensen
Gert Mortensen
Managing Partner, Corporate Finance

Relateret indhold

Nyhed Generationsskifte / ejerskifte Salgsmodning
Gert Mortensen • 10 maj, 2019