86 AERIAL

Udvidet gennemgang og review

Et banebrydende alternativ til revisionspligt

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly klar til at hjælpe.

Lempet revisionspligt i Danmark: Muligheden for udvidet gennemgang

Der har i mange år været tradition for revisionspligt for alle selskaber i Danmark. Dette krav er de seneste år blevet lempet for alle selskaber i regnskabsklasse B, der nu har mulighed for at vælge erklæring om udvidet gennemgang som et alternativ.

Udvidet gennemgang kan specielt være relevant for ejerledede virksomheder, og vi anbefaler, at udvidet gennemgang overvejes som et alternativ til den traditionelle revision

Hvad indebærer den udvidede gennemgang? 

Det drejer sig om at udføre en omhyggelig gennemgang (review) af årsregnskabet i overensstemmelse med internationale standarder. Dette bliver yderligere forstærket gennem supplerende tiltag såsom:

  • Skarpt fokus på detaljer: Supplerende handlinger ved udvidet gennemgang
  • Tinglysningskontrol: En grundig verifikation af tinglysninger for at fastslå ejerskab og forpligtelser knyttet til aktiver.
  • Bekræftelser fra finansielle institutioner: Indhentning af bekræftelser fra banker og kreditinstitutter vedrørende indeståender, gæld og sikkerhedsstillelser.
  • Juridisk ekspertise: Rådgivning fra selskabets advokat vedrørende igangværende retssager, søgsmål og lignende, med henblik på korrekt regnskabsindberetning.
  • Skarp finansiel analyse: Stikprøvevis kontrol af skatteindberetninger, moms og afgifter for at sikre rettidighed og præcision.

Den perfekte løsning til ejerledede virksomheder

Den udvidede gennemgang kan særligt være af værdi for ejerledede virksomheder. Hvis du overvejer at fravige den traditionelle revision, er det vigtigt at træffe den rigtige beslutning for din virksomhed. Dette valg afhænger af en række faktorer, herunder interessenter, kompleksitet og den økonomiske situation.

Overvejer du udvidet gennemgang, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.

Kontakt
Photo of Morten Friis Munksgaard
Morten Friis Munksgaard
Statsautoriseret revisor, Partner
Photo of Ole Schmidt
Ole Schmidt
Registreret revisor, Partner