Baker Tilly | Øresundsbeskatning
15 ENR

Øresundsbeskatning

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly klar til at hjælpe.

De skattemæssige regler for pendlere og personer, der udstationeres i Øresundsregionen, er igennem de seneste par år blevet ændret på mange områder.

Baker Tilly fokuserer vi på at holde os ajour med disse regler og vurderer således løbende eventuelle optimeringsmuligheder.

Beskatning af pendlere

Din lønindkomst beskattes som udgangspunkt i det land, hvor det meste af dit arbejde bliver udført. Efter gældende regler er det muligt for dig at opnå en mere lempelig beskatning som lønmodtager, når du bor i Danmark, men arbejder i Sverige. Ofte er der mulighed for forskellige skattemæssige løsninger i både Danmark og Sverige, f.eks. ekspertbeskatning, SINK-beskatning, arbejdsudlejebeskatning mv. Tilsvarende er der forskellige optimeringsmuligheder for personer, der bor i Sverige, og arbejder i Danmark.

Overgang til en svensk ansættelse

Hvis du som medarbejder bliver ansat i Sverige, vil du kunne blive omfattet af en særlig 20% beskatning af din lønindkomst (SINK-beskatning). Det kræver en godkendelse fra skattemyndighederne i Sverige, hvilket vi naturligvis kan være behjælpelige med. Godkendelsen skal fornys hvert indkomstår.

En konsekvens kan være overgang til svensk social sikring og have betydning for en række forhold, f.eks.  dagpenge, sygesikring, børnefamilieydelse, pension m.v.

Der er altså mange forhold, som skal vurderes af både medarbejder og arbejdsgiver. Såfremt du ønsker det, kan vi tilbyde at være din sparringspartner i både planlægnings– og implementeringsfasen. Samtidig kan vi også tilbyde at udarbejde individuelle beregninger, der kan tjene som beslutningsgrundlag.

Afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark

Ved en lovændring i 2006 blev det vedtaget, at der alene skal betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, hvis bilen i det væsentligste anvendes varigt i Danmark.

Denne lovændring kommer mange danskere, som arbejder i Sverige, til gode, fordi de derved kan få stillet en svensk firmabil til rådighed. Her kan vi bl.a. hjælpe med at udarbejde en ansøgning om tilladelse til at køre i en udenlandsk registreret bil i Danmark.

Hvis du har spørgsmål til specifikke forhold, er du velkommen til at kontakte specialisterne i vores Øresundsteam.

Kontakt
Photo of Karina Hillmann
Karina Hillmann
Tax Manager
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner