Baker Tilly | Selskaber i skattelylande
253 aerial 1920x468px

Selskaber i skattelylande

28 april, 2021

Koncerner med selskaber i skattelylande bliver ramt af markant hårdere beskatning

Brugen af skattelylande går ikke kun udover beholdningen i statskassen. Det skader også skattemoralen i samfundet og den grundlæggende tillid til, at alle betaler den rigtige skat. Derfor har folketinget den 20. april 2021 vedtaget L150, en lov som har til hensigt at begrænse brugen af skattelylande.

Loven får virkning fra den 1. juli 2021.

1. Intet fradrag for betalinger til skattely

Med loven indføres en regel om, at der ikke er fradrag for handelsmæssige og økonomiske transaktioner, der enten direkte eller indirekte betales til en modtager hjemmehørende i lande på EU’s sortliste*. Derudover skal kontrollerede transaktioner fastsættes i overensstemmelse med armslængdeprincippet, således at priser og vilkår svarer til markedslignende transaktioner.

2. Udbytte beskattes med 44%

Ligeledes indføres skærpet beskatning af udbytte til 44%, hvis den retmæssige ejer er skattemæssigt hjemmehørende i en stat, der fremgår af EU’s sortliste*.

Baker Tilly

Vi gør opmærksom på, at ejere og selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i de omhandlende sortlistede stater, fremover vil blive beskattet markant hårdere.

Det er derfor oplagt, at undersøge muligheden for at omstrukturere eller likvidere omfattede selskaber i den kommende tid, således at koncernen undgår brandbeskatning.

Med lovændringen kan der være en risiko for at ”manglende” kontrollerede transaktioner bliver fastsat af myndighederne, da transaktionen kan anses som værende et tilskud.

Det er vores erfaring, at Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse, hvis der er tale om en transaktion, hvor koncernen eksempelvis mangler afregning af renter eller en serviceydelse e.l., i de tilfælde, hvor uafhængige parter ville have opkrævet en rente eller betaling under tilsvarende omstændigheder.

Hos Baker Tilly står vi klar til at hjælpe jeres koncern med en gennemgang af jeres transaktioner med henblik på en risikoafdækning, samt en drøftelse af jeres nuværende koncernstruktur og mulige ændringer.

Derfor er det vigtigt, at transaktioner gennemføres med de pågældende lande, selv om det udløser dobbeltbeskatning for koncernen. Det skyldes, at tilskuddet må forventes at blive beskattet hårdere, end ved koncernens dobbeltbeskatning, som konsekvens af manglende fradragsret for betalinger.

*) På EU’s sortliste, senest udgivet den 22. februar 2021, er følgende lande nævnt: Amerikansk Samoa, Anguilla, De Amerikanske Jomfruøer, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychellerne, Trinidad og Tobago, Vanuatu.

Kontakt
Photo of Pernille Pless
Pernille Pless
Tax Director

Relateret indhold

Nyhed Mød en medarbejder
19 april, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024
Nyhed
Henrik Sadolin Jørgensen • 23 januar, 2024
Event Rådgivning Revision Moms Digitalisering
Thomas Clausen • 7 december, 2023
Nyhed Rådgivning Digitalisering
Mazdak Rahimzadeh • 24 oktober, 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag