Baker Tilly | Søren Engers

Søren Engers

Momsdirektør
Valby
Moms
T: +45 2012 4399
E: sep@bakertilly.dk
Photo of Søren Engers

Søren løser opgaver inden for moms- og afgiftsområdet generelt. Opgaverne løses for små og mellemstore revisionsvirksomheder, statslige virksomheder samt større enkeltkunder og brancheorganisationer.

Søren underviser i flere forskellige sammenhænge, herunder fast for revisorforeningerne, Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration, samt Finanssektorens Uddannelsescenter. Søren er forfatter til Momsmanualen, EU-momsmanualen og Afgiftsmanualen, ligesom Søren er medforfatter til 4 lærebøger om moms udgivet på forlaget KARNOV.

I forbindelse med indførelsen af de særlige godtgørelsesregler for energiafgifter udarbejdede Søren en vejledning for FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) og har fulgt udviklingen inden for området, hvor Søren varetager rådgivningen af virksomheder med særlige afgiftsforhold, ligesom Søren bistår med at føre sager for Landsskatteretten inden for området.

Udvalgte kompetencer

  • Moms

Sprog

  1. Dansk
  2. Engelsk

Søren Engers er uddannet i Skat og har været moms- og afgiftsrådgiver i revisionsbranchen siden 1994.

Relateret indhold

Nyhed Moms
Søren Engers • 10 juli, 2021
Nyhed Moms
Søren Engers • 2 juli, 2021
Nyhed Moms
Søren Engers • 4 april, 2019
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024