Baker Tilly | One Stop Shop Moms
102 aerial 1920x468px

One Stop Shop Moms

10 juli, 2021

Fra 1. juli 2021 vil reglerne for salg til private i EU blive udvidet og i den forbindelse erstattes den nuværende ordning af en ny, som samtidig skifter til betegnelsen ”One Stop Shop Moms.”

One Stop Shop Moms gør det mere enkelt for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms, da de kan registrere sig i ét land og indberette og betale EU-moms der.

Med de nye regler indføres der bl.a. en ny fælles EU-grænse, som medfører, at virksomheder i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til alle andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år. Regelsættet anvendes, når der sker levering og salg til en kunde, som er privatperson, og som har bopæl i et andet EU-land.

Udover de elektroniske tjenesteydelser, som fortsat er omfattet, vil følgende også være inkluderet:

  • Varesalg, hvor leverandøren forsender varer til kunden. Det vil typisk dreje sig om salg fra en webshop eller lignende, men kan også omfatte vareleverancer, som er bestilt telefonisk eller på anden måde. Der er tale om salg, som hidtil har været omfattet af reglerne om fjernsalg.
  • Salg af fjernleverbare tjenesteydelser. Udover de elektroniske tjenesteydelser vil regelsættet blive udvidet til at omfatte alle former for tjenesteydelser, som kan leveres via nettet. Her vil der blive behov for vejledning fra Skattestyrelsens side, ligesom praksis må vise, hvordan en afgrænsning kan foretages. Hvis en advokat bistår en privatperson i et andet EU-land med tinglysning af en skifteretsattest vedrørende et dødsbo i Danmark, vil denne ydelse som udgangspunkt være fjernleverbar, og dermed er det mest sandsynligt, at den falder ind under de nye regler.

Hos Baker Tilly står vi klar til at hjælpe dig.

Kontakt
Photo of Søren Engers
Søren Engers
Momsdirektør

Relateret indhold

Nyhed Mød en medarbejder
19 april, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024
Nyhed
Henrik Sadolin Jørgensen • 23 januar, 2024
Event Rådgivning Revision Moms Digitalisering
Thomas Clausen • 7 december, 2023
Nyhed Rådgivning Digitalisering
Mazdak Rahimzadeh • 24 oktober, 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag