Virksomhedsskatteordning

Du driver virksomhed som I/S, som P/S, i enkeltmandsform, eller du har investeret i f.eks. forældrelejlighed eller en K/S-andel. I så fald anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende.
Selvstændig erhvervsdrivende kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen, som giver dig mulighed for at:
  • Fradrage renteudgifter i personlig indkomst (større fradragsværdi)
  • Få en del af virksomhedens indkomst beskattet som kapitalindkomst
  • Udskyde en del af skattebetalingen i form af opsparing i virksomheden
  • Anvende regler om succession til ægtefælle og børn

Når du anvender virksomhedsskatteordningen, skal du holde styr på en række skattemæssige opgørelser. Vi assisterer hundredvis af kunder med udarbejdelse af personlig indkomst- og formueopgørelse indeholdende specifikationer til virksomhedsskatteordningen.

Det er altafgørende for den korrekte skattebetaling, at man har overblik over indskud og hævninger til virksomhedsordningen. I Baker Tilly ønsker vi at være i tæt sparring med vores kunder med henblik på at sikre netop dette.

Opsparing i virksomhedsskatteordningen er efter vores opfattelse et godt supplement til pensionsopsparing og opsparing i selskabsform – specielt når det tages i betragtning, at anvendelsesmulighederne i virksomhedsskatteordningen er mange; f.eks. investering i forældrelejlighed, akkumulerende investeringsforeninger, obligationer og K/S-andele.

I vores langsigtede rådgivning har vi stor fokus på vurdering af muligheder for overdragelse af virksomhedsskatteordning med succession til ægtefæller og børn.

Hvis du har spørgsmål til dine specifikke forhold, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Kontakt

René Dennis Zedler

René Dennis Zedler

Senior Tax Manager