248 aerial 1920x468px

Ændret praksis for ejendomshandler i familien

Ida Helena Gert Jensen 21. maj 2021

Højesterets seneste praksis betyder, at værdiansættelsescirkulæret om ejendomshandel stadig kan tillægges reel betydning. Cirkulæret skal dog stadig anvendes med en større varsomhed, end man umiddelbart kunne få indtryk af.

I en helt ny dom fra Højesteret har skattemyndighederne lidt nederlag i spørgsmålet om, hvorvidt den generelle prisudvikling i et område var tilstrækkelig til at tilsidesætte en ejendomshandel mellem familiemedlemmer. Handlen havde taget udgangspunkt i det såkaldte ”værdiansættelsescirkulære”, som angiver, at der kan handles til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%.

Dommen har allerede fået en del opmærksomhed i medierne og hos forskellige rådgivere - og læser man disses kommentarer, kunne man nemt få det indtryk, at skattemyndighederne nu blot må acceptere, at +/- 15%-reglen uden videre, og ubetinget kan lægges til grund af skatteyderne.

Virkeligheden er dog lidt mere kompliceret:

Den pågældende sag udmærkede sig ved, at det var en ”ren” overdragelse, dvs. at skattemyndighedernes eneste argument var, at priserne i området var steget – og her tilkendegav Højesteret, at det må være skattemyndighedernes risiko, at ejendomsvurderingerne ikke svarer til realiteterne. Så på dette punkt måtte skattemyndighederne strække våben.

Der gælder dog fortsat en række andre elementer, som ifølge retspraksis stadig kan betyde, at man ikke kan benytte +/- 15%-reglen, f.eks.:

  • Hvis der foreligger mæglervurderinger af en ejendom.
  • Hvis der gives arveafkald i forbindelse med en ejendomsoverdragelse.
  • Hvis ejendommen belånes ud fra en anden værdiansættelse end den offentlige vurdering.
  • Hvis ejendommen har været optaget i regnskaber til en anden værdi end købsprisen.

Disse elementer var ikke en del af højesteretsafgørelsen og er derfor heller ikke blevet tilsidesat - så træerne vokser ikke ind i himlen.

Selv om Højesteret har frataget skattemyndighederne den carte blanche, som de selv mente at have til at tilsidesætte handelspriser alene ud fra markedsudviklingen, er der fortsat en række misteltene, som man bør være opmærksom på, hvis man overvejer en ejendomsoverdragelse i familien.

Vi må derfor varmt anbefale, at der altid foretages en konkret skattemæssig vurdering af situationen, når en sådan familiehandel planlægges.

Kontakt
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner

Relateret indhold

Job Revision
Ida Ytterberg Jessen • 11. jul. 2024
Job Erhvervsservice
Ida Ytterberg Jessen • 20. jun. 2024
Nyhed Moms
Søren Engers • 14. jun. 2024
Nyhed Økonomisystem og ERP
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Rådgivning om digitale løsninger
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Digitalisering af virksomhedsfunktioner Rådgivning om digitale løsninger
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Business Service Outsourcing Økonomisystem og ERP
Thomas Lindbjerg • 4. jun. 2024
Job Transfer Pricing
Ida Ytterberg Jessen • 24. maj 2024
Nyhed Mød en medarbejder
Katja Odder Erikstrup • 19. apr. 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8. feb. 2024