Baker Tilly | Nyt om familieoverdragelser af ejendom
370 1920x468px

Nyt om familieoverdragelser af ejendom

10 november, 2021

Mange har hørt om muligheden for at overdrage deres bolig til nær familie på gode vilkår – altså en såkaldt ”familieoverdragelse”.

Normalt skal ejendomme overdrages til den gældende markedspris, men det gamle værdiansættelsescirkulære fra 1982 giver mulighed for, at familiemedlemmer kan handle priser på baggrund af den seneste kendte offentlige vurdering - en vurdering, der ofte er en del lavere end den forventelige markedspris.

Skattestyrelsen har dog per 15. oktober 2021 udstedt et nyt cirkulære, der indebærer, at den mulige overdragelsespris fremadrettet også afhænger af, om der er foretaget en ny vurdering af ejendommen.

  • For de (endnu få) ejendomme, der er blevet vurderet efter de nye vurderingsregler, kan ejendommen overdrages til en pris inden for spændet af +/- 20% af den seneste kendte offentlige vurdering.
  • For ejendomme, der endnu ikke er vurderet, gælder de gamle regler fortsat, det vil sige, at man kan overdrage ejendommen inden for et spænd på +/- 15% af den seneste kendte offentlige vurdering.

I begge situationer kræver en overdragelse til de angivne priser, at der ikke foreligger ”særlige omstændigheder”, som tilsiger, at markedsprisen i virkeligheden er en helt anden.

Sådanne særlige omstændigheder kunne eksempelvis være mæglervurderinger, en belåning noget over den aftalte handelspris, købstilbud fra tredjemand, tidligere værdiansættelser af ejendommen i et regnskab, kort tid mellem køb af en ejendom og efterfølgende salg til familiemedlemmet til en væsentlig lavere pris eller arveforskud/arveafkald til andre i familien.

Går man i tanker om en familieoverdragelse kan det derfor varmt anbefales, at man får undersøgt om der er ”særlige omstændigheder”, inden salgsaftalen indgås.

I den sammenhæng har Skatterådet i efteråret 2021 indtil videre offentliggjort 18 afgørelser vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der forelå ”særlige omstændigheder” eller ikke. De enkelte afgørelser giver et klart indtryk af, at skattemyndighederne fortolker begrebet ganske bredt, og at der sandsynligvis skal gå i hvert fald 3 – 3½ år fra et ejendomskøb til videresalg, før en eventuel, større prisdifference mellem køb og salg ikke anses for at være en særlig omstændighed.

Kontakt
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner

Relateret indhold

Nyhed Mød en medarbejder
19 april, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024
Nyhed
Henrik Sadolin Jørgensen • 23 januar, 2024
Event Rådgivning Revision Moms Digitalisering
Thomas Clausen • 7 december, 2023
Nyhed Rådgivning Digitalisering
Mazdak Rahimzadeh • 24 oktober, 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag