Corporate Finance

I Baker Tilly Corporate Finance rådgiver vi virksomhedsejere og selskaber i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A) samt kapitaltilførsler, herunder børsnoteringer (på Nasdaq First North).

Enhver virksomhedstransaktion – uanset størrelse – er nøglen til vækst og fortsat udvikling, men en vellykket transaktion er imidlertid også afhængig af, at den rigtige beslutning tages på det bedst mulige beslutningsgrundlag og med det endelige mål for øje, hvad enten dette er øget vækst, højere rentabilitet, større markedsandele eller en forbedret konkurrenceevne, hvor de risici, der altid er forbundet med en transaktion, minimeres.

Med afsæt i mange års erfaring fra en lang række gennemførte transaktioner tilbyder vi vores kunder resultatorienteret rådgivning inden for virksomhedskøb og -salg samt kapitaltilførsel. Vi har opbygget et ry for i tæt samarbejde med vores kunder at opfylde målet om at skabe en vellykket transaktion og det bedste afkast for alle parter. Dette er muligt, fordi vi er en lokal virksomhed med en stærk entreprenørånd, og fordi vi har ekspertisen og styrken, men også ressourcerne, der ligger i at være en del af et globalt netværk. Alt sammen til fordel for vores kunder.

Vores serviceydelser:
  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomhed, generationsskifte og sammenlægninger
  • Rådgivning i forbindelse med kapitaltilførsel
  • Værdiansættelser
Vores organisation:

Vi er en del af Baker Tilly i Danmark og Baker Tilly International bestående af dygtige og kompetente rådgivere lokalt og verden over. Til hver opgave er vi derfor i stand til at sætte det bedste hold – afhængig af opgavens formål og omfang.

Gert Mortensen

Gert Mortensen er Managing Partner i Baker Tilly Corporate Finance i Danmark. Hans fokus er på rådgivning af kunder i forbindelse med fusioner, virksomhedsovertagelser og -frasalg samt kapitaltilførsel i form af private og public placements. Han har arbejdet som Corporate Finance rådgiver i mere end 20 år og har bl.a. ydet rådgivning til både større og mindre danske og internationale virksomheder om salg, fusioner og virksomhedsovertagelser og har i den forbindelse gennemført en lang række transaktioner i et bredt udsnit af brancher.

Kontakt

Gert Mortensen

Gert Mortensen

Managing Partner, Corporate Finance