Baker Tilly | Leasingbilens scrap- og markedsværdi
Leasing 1308804710 1920px

Leasingbilens scrap- og markedsværdi

14 marts, 2022

I en række forskellige skattesammenhænge er det vigtigt at kende en bils markedsværdi, og det har løbende været et diskussionspunkt, om aftalt scrapværdi ved udløb af en billeasingaftale fast kan lægges til grund som bilens værdi i handel og vandel.

Udfordringen består i, at førstegangsydelsen, løbende betalinger og scrapværdi ofte er forbundne kar for leasingselskabet– forhøjer man de første, bliver scrapværdien mindre. Samtidig er scrapværdien fastsat på forhånd, det vil sige længe før handlen.

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at blot fordi en leasingaftale fastslår en scrapværdi, som en bil kan sælges til efter leasingaftalens udløb, er dette ikke nødvendigvis udtryk for den markedspris, som der skattemæssigt skal lægges til grund.

I den pågældende sag havde en arbejdsgiver indgået en operationel leasingaftale over tre år, hvor scrapværdien ved aftalens udløb blev fastsat til 260.000 kr. Den medarbejder, A, der fik stillet bilen til rådighed som fri bil, indgik samtidig en optionsaftale om, at A’s eget selskab kunne købe bilen til scrapværdien ved leasingaftalens udløb i stedet for, at bilen blev leveret tilbage til leasingselskabet.

Herefter stillede A’s selskab bilen til rådighed, og diskussionen med Skattestyrelsen var, hvad værdi af fri bil skulle opgøres ud fra. Skattestyrelsen mente, at handelsværdien ved leasingperiodens udløb var ca. 510.000 kr. og beskattede A ud fra dette. A fastholdt, at der skulle ske beskatning ud fra den faktiske handelspris, som jo var 260.000 kr.

Landsskatteretten fastslog, at der var tale om usædvanlige aftaleforhold, og at handelsprisen afveg væsentligt fra de handelspriser for tilsvarende biler, der kunne dokumenteres via prisportaler – og fastholdt Skattestyrelsens afgørelse.

Sagen viser således, at selv om der i princippet er tale om en handelsaftale mellem uafhængige parter, kan en handelspris, der følger af en leasingaftales samlede prisstruktur, ikke uden videre altid lægges til grund som udtryk for bilens pris i handel og vandel - i hvert fald ikke når de involverede parter ikke har modstående interesser.

Kontakt
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner

Relateret indhold

Nyhed Mød en medarbejder
19 april, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024
Nyhed
Henrik Sadolin Jørgensen • 23 januar, 2024
Event Rådgivning Revision Moms Digitalisering
Thomas Clausen • 7 december, 2023
Nyhed Rådgivning Digitalisering
Mazdak Rahimzadeh • 24 oktober, 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag