Kontakt os

15. marts 2022

Hjemmekontor i eget firma

Arbejder du hjemmefra for dit selskab, kan dit selskab være forpligtet til at betale dig husleje. Hvis du bruger et kontor i egen ejerbolig til at varetage arbejde på vegne af dit selskab, skal du ofte opkræve husleje af dit selskab.

Skattestyrelsen kræver, at man opkræver husleje af sit selskab, når selskabet benytter lokaler i privat bolig. Hvis man ikke selv opkræver husleje, vil Skattestyrelsen kunne fastsætte en husleje (også selvom den i praksis ikke opkræves).

Udlejningen til selskabet skal ske på markedsvilkår. Opkræver man husleje, som overstiger markedslejen, vil der være tale om maskeret udbytte/ulovligt aktionærlån. At opkræve husleje af sit selskab indebærer dog en række fordele:

  1. Selskabet har fradrag for huslejen

  2. Du kan i nogen situationer blive beskattet lempeligere end ved eksempelvis løn og udbytte

  3. Du kan have mulighed for at fradrage grundskyld i huslejen

  4. Der er eventuelt mulighed for nedslag i ejendomsværdiskatten

Hvis din ejendom ikke har ejerboligfordeling (erhverv/privat) bliver du beskattet af huslejen som kapitalindkomst, som er maksimeret til en beskatning på 42%. Har du i forvejen renteudgifter eller anden negativ kapitalindkomst, vil huslejen kun blive beskattet med cirka 32%. Derudover har du mulighed for at fradrage den forholdsmæssige anden af ejendomsskat mv. i huslejeindtægten. Dette gør sig dog kun gældende, hvis det udlejede areal udgør mindst 10% af boligens samlede areal.

Sådan får du fradrag for huslejen

Selskabet opnår fradrag for den skattepligtige indkomst og sparer dermed 22% selskabsskat for huslejen. Det er et krav, at man fakturerer sit selskab for huslejen for at kunne opnå fradrag herfor.

For at et værelse kan betragtes som et arbejdsværelse, er der 2 betingelser, som skal gøre sig gældende:

  1. Der skal være en erhvervsmæssig begrundelse for arbejdsværelset

  2. Muligheden for privat anvendelse skal være særdeles begrænset