Businesspeople 1920x468px

Sidste udkald for krypto-selvangivelse

Ida Helena Gert Jensen 16. maj 2022

Skatterådet har nu givet Skattestyrelsen adgang til at indhente data om vekslinger mellem kryptovalutaer og FIAT-valuta  -  og det giver anledning til at få orden i pennalhuset, hvis der ikke allerede er det

Reglerne om beskatning af kryptovaluta er ikke helt ukomplicerede, men med de seneste års skattepraksis står det nu klart, at indehavere af kryptovaluta generelt kan forvente at være skattepligtige, hvis de har gevinster ved salg.  Ligeledes er der fradrag ved tab.

Disse regler gælder ikke kun nu, men også bagud i tid – også til indkomstår, hvor man måske endnu ikke var helt bekendt med sin skattepligt.  Derfor kan man forvente, at skattemyndighederne vil se med stor alvor på skatteydere, der ikke har selvangivet gevinsterne.

Med den nye adgang har skattemyndighederne mulighed for at pålægge danske vekslingstjenester pligt til at oplyse, for hvem de siden begyndelsen af 2019 har foretaget vekslinger mellem kryptovaluta og så almindelig valuta.  Tilsvarende pligter forventes også pålagt andre vekslingstjenester i andre EU-lande, og myndighederne udveksler nu aktivt data med hinanden.

Vi må understrege, at det ikke i sig selv er en skattemæssig begivenhed at bruge en vekslingstjeneste, og der behøver derfor ikke at være et skattemæssigt problem – særligt ikke, hvis man allerede har selvangivet indtægter/tab.

Dermed må man forvente, at det kun er et spørgsmål om tid, før Skattestyrelsen med denne viden i hånden vil rette forespørgsler til personer, der har foretaget vekslinger, men ikke har selvangivet tab eller gevinster.  Forespørgslerne kan også rette sig længere tilbage i tiden.

Skulle man dog have en fornemmelse af, at der ikke helt er sket den fornødne opgørelse og selvangivelse, vil vi anbefale, at der gøres noget ved dette snarest.  Erfaringsmæssigt er Skattestyrelsen en del mere blide i deres håndtering af skatteydere, der selv henvender sig for at korrigere fejl, end folk som de selv finder.

Kontakt
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner

Relateret indhold

Job Revision
Ida Ytterberg Jessen • 11. jul. 2024
Job Erhvervsservice
Ida Ytterberg Jessen • 20. jun. 2024
Nyhed Moms
Søren Engers • 14. jun. 2024
Nyhed Økonomisystem og ERP
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Rådgivning om digitale løsninger
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Digitalisering af virksomhedsfunktioner Rådgivning om digitale løsninger
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Business Service Outsourcing Økonomisystem og ERP
Thomas Lindbjerg • 4. jun. 2024
Job Transfer Pricing
Ida Ytterberg Jessen • 24. maj 2024
Nyhed Mød en medarbejder
Katja Odder Erikstrup • 19. apr. 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8. feb. 2024
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag