537 aerial

Landsskatteretten afværger skatte-attentat på andelsboliger

Ida Helena Gert Jensen 4. feb. 2022

Landsskatteretten har afvist Skattestyrelsens forsøg på merbeskatning af andelsboligforeninger og andelshavere med brugsret til andelsboliger – noget, der ved et modsat udfald sandsynligvis ville have kostet landets andelshavere ganske dyrt i ekstra skattekroner

Landsskatteretten har netop i to afgørelser afvist Skattestyrelsens forsøg på at beskatte både andelsboligforeninger og andelshavere af den hypotetiske økonomiske fordel, der måtte være ved at bo i en andelsbolig frem for en lejebolig.

Skattestyrelsen mente at kunne beskatte andelshavere med brugsret til en andelsbolig af den lejebesparelse, der måtte være ved at bo i en andelsbolig sammenlignet med huslejen for en almindelig lejebolig. Tilsvarende mente Skattestyrelsen, at andelsboligforeninger skal beskattes af en fiktiv lejeindtægt svarende til den lejeindtægt, foreningen ville opnå, hvis andelsboligerne blev udlejet til normale lejepriser.

Som begrundelse fremførte skattemyndighederne, at beboerne i en andelsforening betalte en boligafgift, der var meget lavere end den leje, man skulle have betalt for en almindelig lejelejlighed af tilsvarende størrelse og stand.

Selv om ingen af andelshaverne hver især havde bestemmende indflydelse på lejen, mente Skattestyrelsen derfor, at der findes hjemmel til beskatning af markedslejen, da parterne netop indgår i et interessefællesskab. Konsekvensen af dette var i den konkrete sag, at både andelsboligforeningen og andelshaverne blev beskattet af en ekstra leje, opgjort som forskellen mellem en skønnet markedsleje og den lavere, faktiske betalte boligafgift i andelsforeningen.

Landsskatteretten fastslog, at når der er tale om andelsboliger omfattet af lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, er der ikke det nødvendige grundlag i lovgivningen for beskatning af andelshavernes teoretiske besparelse eller af andelsboligforeningens hypotetiske merindtægt ved udlejning til almindelige lejepriser.

Landsskatteretten mener derfor ikke, at der er belæg for, at anpartshaverne og anpartsselskaberne kan blive underlagt beskatning af den økonomiske fordel, der er ved at bo i en andelsbolig sammenlignet med en lejebolig.

Disse afgørelser afgjort ved Landsskatteretten må anses at være en sejr for danske andelsboligforeninger og andelshavere, som nu undgår en betydelig ekstra skatteregning i forbindelse med en tildelt brugsret til andelsboliger. Samtidig kan Skattestyrelsen konstatere, at skatteyderne naturligvis skal beskattes af deres indtægter, men at der trods alt er grænser for, hvornår skattemyndighederne kan beskatte indkomster, som skatteyderne ikke har.

Kontakt
Photo of Ida Helena Gert Jensen
Ida Helena Gert Jensen
Tax Partner

Relateret indhold

Job Revision
Ida Ytterberg Jessen • 11. jul. 2024
Job Erhvervsservice
Ida Ytterberg Jessen • 20. jun. 2024
Nyhed Moms
Søren Engers • 14. jun. 2024
Nyhed Økonomisystem og ERP
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Rådgivning om digitale løsninger
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Digitalisering af virksomhedsfunktioner Rådgivning om digitale løsninger
Mazdak Rahimzadeh • 4. jun. 2024
Nyhed Business Service Outsourcing Økonomisystem og ERP
Thomas Lindbjerg • 4. jun. 2024
Job Transfer Pricing
Ida Ytterberg Jessen • 24. maj 2024
Nyhed Mød en medarbejder
Katja Odder Erikstrup • 19. apr. 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8. feb. 2024
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag