Professionel services

Baker Tilly tilbyder revision, sparring og specialiseret rådgivning til professionel services virksomheder.

I Baker Tilly har vi et særligt fokus på professionel services virksomheder, herunder blandt andet advokater, ledelseskonsulenter, IT-konsulenter, ingeniører, arkitekter, forsikrings- og virksomhedsmæglere mm. Fællestræk for disse virksomheder er, at de typisk baserer sig på at sælge timer.

Virksomheder i denne kategori har ofte mere end én ejer og drives i partnerskab. De udfordringer ejerne/partnerne ofte møder vedrører fordeling af årets resultat, optagelse af nye partnere samt generationsskifte, hvor køb- og salg af goodwill ofte medfører et relativt stort finansieringsbehov for de nye- og ofte unge partnere.

Virksomhederne i denne kategori er, som den alt overvejende hovedregel, etableret som aktie- eller anpartsselskaber med et driftsselskab og en række holdingselskaber. Dette har været det foretrukne setup hos de rådgivere, normalt advokater eller revisorer, der har hjulpet med stiftelserne. Paradoksalt nok, er revisorer og advokater ofte selv etableret som partnerselskaber. En selskabsform, der ofte passer bedre til denne type af virksomheder.

Hos Baker Tilly har vi specialiseret os i at rådgive om de forhold, som er relevante for professionel services virksomheder, herunder selskabsstruktur, generationsskiftemodeller, modeller for overskudsfordeling samt incitaments-, fastholdelses- og tiltrækningsmodeller. Alt sammen med fokus på at sikre optimal udnyttelse af de ressourcer virksomheden har og dermed bidrage til aktiv risikostyring af den vigtigste ressource i virksomheden – medarbejderne.

Er I organiseret i den rette selskabsstruktur?

Har I drøftet med jeres revisor, hvorvidt I driver jeres virksomhed i den mest optimale selskabsform?

Er I interesseret i at høre mere, så book tid til et uforpligtende møde med en af vores specialister.

Download informationsmateriale om Partnerselskaber her

Kontakt

Helle Brandt Møller

Helle Brandt Møller

Statsautoriseret revisor, Partner