Baker Tilly | Ramazan Turan

Ramazan Turan

Statsautoriseret revisor, Partner
Valby
Revision , Turkish desk
T: +45 2113 4088
E: rtu@bakertilly.dk
Photo of Ramazan Turan

Ramazans erfaring stammer fra samarbejdet med et bredt udsnit af ejerledede virksomheder, hvor han beskæftiger sig med alt fra rådgivning omkring ejerforhold og generationsskifte til omstruktureringer og gennemførelse af økonomiske og finansielle forandringsprocesser.

Ramazans store erfaring med både revision-, regnskabs- og forretningsmæssige forhold kombineret med en uddannelse som certificeret coach gennem ICF gør ham ofte til en tæt og betroet sparringspartner for de kunder og ejerledere, han betjener.

Udvalgte kompetencer

  • Specialiseret i revision og rådgivning af ejerledede virksomheder
  • Værdiskabende sparring omkring optimering af økonomistyring
  • Regnskabs- og skattemæssig rådgivning
  • Optimering af virksomhedsstrukturer og omstruktureringer
  • Erfaring med udenlandske selskaber
  • ICF certificeret coach

Sprog

  1. Dansk
  2. Engelsk
  3. Tyrkisk

Ramazan er statsautoriseret revisor og har mere end 20 års erfaring med revision og rådgivning med særligt fokus på mellemstore ejerledede virksomheder.

Relateret indhold

Case study Digitalisering Frivillige kæder
26 februar, 2024
Case study Digitalisering af virksomhedsfunktioner
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering
26 februar, 2024
Case study Digitalisering Produktionsvirksomheder
26 februar, 2024
Nyhed Global
Baker Tilly International • 8 februar, 2024