Hvis du vil vide mere..

Bakertilly Morten Friis Munksgaard MFM Small

Statsautoriseret revisor, Partner

Morten Friis Munksgaard
235 640Px Dark

Inden revision fravælges, anbefaler vi, at ledelsen overvejer fravalget nøje og vurderer, hvem der faktisk anvender regnskabet.

Fravalg af revision
6. oktober 2022

Reglerne om fravalg af revision skærpes

Fra den 1. januar 2023 strammes reglerne om fravalg af revision på to punkter:
  1. Der indføres revisionspligt ved en balancesum over 50 mio. kr.
  2. Specifikke brancher vil blive omfattet af krav om revisorerklæring
1. Revisionspligt ved en balancesum over 50 mio. kr.

Hidtil har virksomheder med kun få ansatte og lav nettoomsætning haft mulighed for at fravælge revision (eller udvidet gennemgang), såfremt nettoomsætning og antal ansatte var under størrelsesgrænserne herfor.

Men nu indføres krav om revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år.

Kravet gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, og betyder, at virksomheder omfattet af skærpelsen, vil skulle tilvælge revision allerede for regnskabsåret 2023.

Ændringen er således især aktuel for investerings-, ejendoms- og holdingselskaber, som hidtil har haft mulighed for at fravælge revision, som følge af få ansatte og lav nettoomsætning.

2. Krav om revisorerklæring i særlige brancher

Der indføres krav om revisorerklæring for selskaber inden for bestemte brancher med en årlig nettoomsætning på over 5 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår (uanset balancesum og antal ansatte).

Kravet gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, og erklæringstypen kan være assistance, udvidet gennemgang eller revision.

De specifikke brancher, som er omfattet af de nye regler, er:

  1. Vejgodstransport og flytteforretninger
  2. Restauranter, pizzeriaer, grill- og isbarer, event catering og anden restaurationsvirksomhed
  3. Caféer, værtshuse, diskoteker m.v.
  4. Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser samt webportaler
  5. Engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Erhvervsstyrelsen revurderer løbende i samarbejde med Skattestyrelsen, hvilke brancher der bør fremgå af listen.

Kontakt os

Er du i tvivl om din virksomhed er omfattet af de nye regler, så kontakt os for at høre nærmere.