Skal vi hjælpe dig videre?

Bakertilly Mazdak Rahimzadeh MAR Small

Digitalization Director

Mazdak Rahimzadeh
Accounting 4 640Px

Baker Tilly og ERPgruppen inviterer dig til vores spændende webinar, hvor vi udforsker de vigtigste aspekter af den nye bogføringslov og det moderne ERP-system.

Webinar om den nye bogføringslov og det moderne ERP-System
2. juni 2022

Ny bogføringslov er vedtaget og træder i kraft fra 1. juli 2022

En ny bogføringslov blev vedtaget den 19. maj 2022 og kommer til at stille nye krav til digitalisering. Den vil træde i kraft i forskellige faser, så systemerne i din virksomhed, kan nå at blive klar til den digitale fremtid.

Den nye bogføringslov stiller krav om digital bogføring og digital opbevaring af bilag, og at bogføring som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem, der lever op til Erhvervsstyrelsens krav.

Tidsplan for den nye bogføringslov

Dele af loven træder allerede i kraft 1. juli 2022, mens de nye krav til de digitale bogføringssystemer vil træde i kraft over en årrække og i flere etaper afhængig af virksomhedens regnskabsklasse og omsætning.

Den vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over 300.000 kroner.

De konkrete krav til udbyderne af bogføringssystemerne udarbejdes af Erhvervsstyrelsen, og vil blive offentliggjort senest 1. januar 2023. Herefter skal systemerne godkendes og registreres i løbet af 1. halvår 2023.

Se Tidsplan for virksomheder og systemudbydere hos Erhvervsstyrelsen

Hvilke ændringer medfører den nye bogføringslov?

Hvis du ikke håndterer bilag og regnskabsmateriale digitalt i dag, vil den nye bogføringslov have stor betydning for dine arbejdsgange i hverdagen.

Overordnet er de væsentligste ændringer:

  • Alt regnskabsmateriale skal opbevares digitalt. Opbevaringen skal leve op til gældende regler for GDPR, ligesom virksomhederne er forpligtet til at sikre en sikkerhedskopi af materialet. Frekvens for opdatering af sikkerhedskopien afhænger af virksomhedens kompleksitet samt antallet af transaktioner og størrelsen på disse. I lovgivningen er dog præciseret, at virksomheder med mange daglige transaktioner skal tage en sikkerhedskopi dagligt.
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Forenklede krav til virksomhedens beskrivelse af dens procedure for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
  • Erhvervsstyrelsen har hjemmel til at gennemføre en bogføringskontrol af virksomheder, som ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Indførsel af en markant højere bødestraf.
  • Mulighed for tvangsopløsning hvis Erhvervsstyrelsens krav om påbud og indsendelse af regnskabsmateriale ikke overholdes.
Kontakt os

Hos Baker Tilly kan vi hjælpe dig med at omstille din traditionelle bogføringshåndtering til en lovpligtig digital løsning.