Global

Har du internationale forretningsmuligheder?

Baker Tilly Denmark er medlem af Baker Tilly International og verdens 10. største netværk af revision- og rådgivningsfirmaer med repræsentationer i 145 lande i hele verden. Baker Tilly-netværket er forankret i og ledet fra Europa. Netværket giver os direkte adgang til ekspertviden om nationale forhold i de andre medlemslande. Dette kommer dig som kunde til gode. For eksempel når der opstår konkrete spørgsmål om beskatning på tværs af landegrænser, eller hvis et datterselskab skal aflægge regnskab i udlandet.

Medlemmer af Baker Tilly International er ligesom Baker Tilly Denmark større selvstændige virksomheder i de respektive lande. Det betyder, at du som kunde hos os altid vil kunne få adgang til kompetent rådgivning og service i samme kvalitet og med samme lokale forankring. Hvert enkelt medlemsfirma af Baker Tilly International er en særskilt og uafhængig juridisk enhed, som er ejet og ledet lokalt.

Tag fat i din sædvanlige kontaktperson hos Baker Tilly, eller ring til en af vores internationale kontaktpartnere.

Kontakt

Ramazan Turan

Ramazan Turan

Statsautoriseret revisor, Partner