Koncerner

Hjælp til koncernregnskaber

I Baker Tilly har vi stor erfaring i at udarbejde koncernregnskaber og styre processen i forbindelse med koncernrevisioner. Baker Tilly International har endvidere kontorer i 148 lande og kan således håndtere udenlandske enheder lokalt, hvilket sikrer en effektiv proces.

Et koncernregnskab skal aflægges for en koncerns virksomheder, som samlet set udgør én samlet økonomisk enhed. Koncernregnskab kræves efter årsregnskabsloven kun udarbejdet, hvis koncernen omfattes af regnskabsklasse C eller D, medmindre moderselskabet indgår i en større koncern, der udarbejder koncernregnskab.

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde koncernregnskaber eller koncernrevision, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.

Kontakt

Henrik Sadolin Jørgensen

Henrik Sadolin Jørgensen

Statsautoriseret revisor, Partner