Kontakt os

Bakertilly Mazdak Rahimzadeh MAR Small

Digitalization Director

Mazdak Rahimzadeh
23. januar 2023

Få op til 500.000 kr. i investerings- og rådgivningsstøtte

Har din virksomhed oplevet ændringer i samhandel med Storbritannien? Så har du nu en ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud til digital omstilling gennem SMV:Digital, hvis din virksomhed har oplevet fald i sin bruttofortjeneste

Tilskuddene er for dig, som har været negativt påvirket af Brexit. Med negativ påvirkning menes fald i bruttofortjenesten efter Brexit:

Tildelingskriterier
 • Dansk CVR-nummer
 • 2-249 årsværk i seneste afsluttede regnskabsår
 • En omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår og maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Din virksomhed må ikke have modtaget de minimis-statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimis-støtte
 • Et fald i bruttofortjenesten, relateret til Brexit, på mindst 25.000 kr. opgjort som et samlet tab for årene 2020-2021 eller 2021-2022, sammenlignet med 2 sammenhængende regnskabsår i perioden 2016-2019
 • Der skal være tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankring af det projekt, som der søges tilskud til
 • Projektet skal bidrage til at realisere din virksomheds vækstambitioner
 • Projektet skal have digital og teknologisk nyhedsværdi for din virksomhed
Definition af fald i bruttofortjeneste

Din virksomhed skal have haft en direkte påvirkning af Brexit, som har medført et fald i bruttofortjenesten i årene 2020-2021 eller 2021-2022, som enten er sket ved:

 • Lavere omsætning, også hvis det skyldes at din virksomhed har droppet eller nedskaleret sin samhandel med De Forenede Kongeriger (UK) som følge af Brexit. Dette gælder også, hvis din virksomhed ikke har direkte samhandel med UK, men har haft en lavere omsætning som følge af at være i et påvirket følgeerhverv
 • Øgede omkostninger afledt af Brexit, eksempelvis øgede omkostninger i forbindelse med fortoldning ved eksport eller import af varer

OBS: En direkte påvirkning af Brexit omfatter eksempelvis IKKE:

 • Din virksomheds underleverandører, datterselskaber eller samarbejdspartnere som er påvirket af Brexit, men hvor det ingen regnskabsmæssig konsekvens har haft for dig, som ansøgende virksomhed
 • Planer om øget eksport til UK, som er blevet droppet grundet Brexit
Her kan du ansøge:

Få styrket din e-eksport: Tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning

Har din virksomhed oplevet ændringer i samhandel med Storbritannien? Så har du nu en ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud på 100.000 kr. til at starte eller styrke din virksomheds e-eksport.

Tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr.

Har din virksomhed oplevet ændringer i samhandel med Storbritannien? Så har du nu en ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning til at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling, e-handel eller automatisering.

Investerings- og rådgivningsstøtte på op til 500.000 kr.

Har din virksomhed oplevet ændringer i samhandel med Storbritannien? Så har du nu en ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud på op til 500.000 kr. til investering i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger (op til 450.000 kr.) og tilhørende rådgivning (50.000 kr.) til at styrke din virksomheds produktivitet eller eksport.