Salgsmodning

At sælge sit livsværk er en begivenhed, som de fleste kun oplever en gang i deres liv

Det vil typisk involvere en række eksperter for at maksimere salgsprovenuet.

Vores erfaring viser, at jo tidligere man begynder at forberede et fremtidigt salg, jo større er sandsynligheden for et salg og for størst muligt salgsprovenu.

Baker Tilly kan i den proces tilbyde:
 • Klarlæggelse af ejerens succeskriterier for et generations- eller ejerskifte. Værdiansættelse af virksomheden, herunder valg af værdiansættelsesmetode afhængig af type virksomhed, branche samt virksomhedens størrelse
 • Afklaring af de interne og eksterne forhold for virksomheden, som påvirker værdisætningen af virksomheden, virksomhedens salgsmodenhed samt sandsynlighed for et succesrigt salg. I den forbindelse kigger vi bl.a. på forhold vedrørende
  - Produkter, ydelser og innovationsniveauer
  - Marked
  - Kunder
  - Konkurrence
  - Organisation, medarbejdere og ledelse
  - Viden- og kompetenceforhold
  - Produktions- og leveringsapparat
  - Systemer, administration og rapportering
  - Køberinteresse samt mulige synergier både med hensyn til indland og udland
 • Andre særlige forhold af betydning for virksomhedens værdiskabelse, omkostningsstruktur m.m., der giver en potentiel køber et retvisende billede af virksomhedens indtjeningsevne, herunder bl.a. mulighederne for at
  - optimere ejerstrukturen skattemæssigt
  - optimere andre skatte- og momsforhold
  - optimere arbejdskapitalbindinger
  - optimere rapporteringsdokumentation med henblik på at understøtte indtjeningsevnen
 • Anden værdioptimering af virksomheden
Vi repræsenterer ejeren og er dennes rådgiver i forbindelse med salg af virksomheden, hvor vi bl.a. varetager følgende opgaver:
 • Værdiansættelse
 • Vurdering af den bedst mulige transaktionsmodel, herunder de skattemæssige udfordringer/muligheder
 • Udarbejdelse af en sælger due diligence
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til mulige købere
 • Oprettelse af datarum
 • Identifikation af, kontakt til samt forhandling med potentielle købere
 • Vurdering af potentielle købere og deres bud
 • Gennemførelse af transaktionen
Er du interesseret i at høre mere om salgsmodning?

Vil du vide mere om salgsmodning af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Baker Tilly for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte dine overvejelser og virksomhedsforhold.

Kontakt

Gert Mortensen

Gert Mortensen

Managing Partner, Corporate Finance