Regnskabsopstilling og elektronisk indberetning

Vi assisterer med opstilling af årsregnskabet, så kravene i årsregnskabsloven er overholdt. Når vi opstiller regnskabet, har vi endvidere mulighed for at indberette regnskabet til Erhvervsstyrelsen via vores XBRL-løsning. Dette gælder uanset, om selskabet er omfattet af revision, eller om revision er fravalgt.

I tilknytning hertil assisterer vi med opstilling af den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens regler og indberetter selvangivelsen til SKAT via TastSelv.

Har du brug for hjælp med regnskabsopstilling eller elektronisk indberetning, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.

Kontakt

Morten Friis Munksgaard

Morten Friis Munksgaard

Statsautoriseret revisor, Partner