Baker Tilly | Hvad koster en bestyrelse eller et advisory board?
Dylan gillis Kdeq A3a Tn BY unsplash

Hvad koster en bestyrelse eller et advisory board?

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly klar til at hjælpe.

Den positive effekt ved en bestyrelse eller et advisory board er veldokumenteret: Virksomheder, der bruger disse professionelle sparringsorganer, oplever både højere vækstrater og er mere profitable.

Dette giver god mening, for som virksomhedsejer kan man ikke mestre alt og bør derfor alliere sig med sparringspartnere, der dækker ens blinde vinkler – også på et strategisk niveau. Men hvad skal man egentlig forvente at betale for at få denne værdifulde sparring med eksterne sparringspartnere? Her forsøger vi at give et overblik over honorarkulturen i de danske bestyrelser og advisory boards i samarbejde med direktøren for den landsførende rekrutteringsplatform på området www.nboard.dk.

En skarp strategi er fundamentet for en sund forretning på den lange bane og bør være afstemt på tværs af alle områder i forretningen. Hvad er det overordnede mål med virksomheden? Hvordan har man tænkt sig at komme derhen og hvad kræver det helt konkret?

Det er nærliggende at vende sådanne problemstillinger på en ustruktureret måde med sit nære netværk som venner, familie eller kollegaer. Denne metode har dog sine klare begrænsninger, da ens netværk er for følelsesmæssigt involveret i dig som person og dermed sætter personen over forretningen. En bestyrelse eller et advisory board gør det modsatte. De siger, hvad de mener, er bedst for forretningen, også selvom dette kan være modstridende med, hvad man som ejerleder håber på at høre.

Pointen er, at man som ejerleder bør få ekstern sparring fra folk med de rette kompetencer f.eks. i form af en bestyrelse eller et advisory board. Dit næste spørgsmål vil sandsynligvis i den forlængelse være:

Hvad koster det og hvad kan jeg forvente?

Hos nBoard har de foretaget hundredvis af rekrutteringer til både bestyrelser og advisory boards. Hvad angår honorarkulturen, udtaler CEO, Joakim Bruchmann:

En gennemsnitlig ejerledet SMV med 20-40 ansatte må forvente at slippe i omegnen af 50.000 kr. om året per bestyrelsesmedlem for 4-6 møder om året samt løbende ad hoc sparring. En del af dette honorar er en kompensation for det juridiske medansvar et bestyrelsesmedlem påtager sig, og vi ser derfor, at man kan slippe 30-40% billigere ved at hyre de samme personer til et advisory board i stedet.

Joakim Bruchmann
Direktør
nBoard

Honoraret afhænger dels af arbejdsbyrden dels af, hvor erfarne profiler man efterspørger, samt hvordan disse er rekrutteret:

Generelt set kan man inddele markedet i to segmenter. For det første er der dem, som lever af at være professionelle bestyrelsesmedlemmer og er yderst erfarne. Den anden gruppe har det som sidebeskæftigelse og har typisk en aktiv ledelseskarriere. Den første gruppe vil have højere krav til kompensation, mens den anden gruppe gør det for også selv at lære og for at etablere netværk

Joakim Bruchmann
Direktør
nBoard

fortæller Joakim videre.

En bestyrelse eller et advisory board skal naturligvis ikke kun gøres op i, hvad den koster, men også hvad den skaber af værdi som enhver anden investering.

Et eksternt advisory board medlem er ofte et attraktivt alternativ i forhold til at hyre en ledelses- eller strategikonsulent. En ledelseskonsulent koster omkring 1.500 kr. i timen. Et advisory board medlem kan du få til 10-20.000 kr. om året, hvis de brænder for din mission og kan se potentiale. Hvis valget står mellem disse to muligheder, er det en no-brainer,”

Joakim Bruchmann
Direktør
nBoard

mener Joakim Bruchmann.

Har du brug for en professionel bestyrelse?
Læs mere her
Kontakt
Photo of Morten Schwensen
Morten Schwensen
Statsautoriseret revisor, Partner
Photo of Ole Schmidt
Ole Schmidt
Registreret revisor, Partner