Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport Baker Tilly Danmark 2018


I 2018 blev Baker Tilly valgt som revisor for en virksomhed af interesse for offentligheden, og skal i henhold til artikel 13 i EU-forordning nr. 537/2014 således årligt offentliggøre en gennemsigtighedsrapport, senest fire måneder efter udgangen af hvert regnskabsår.

Gennemsigtighedsrapporten kan findes her: Gennemsigtighedsrapport 2018