Regnskabsopstilling og elektronisk indberetning

Hjælp til årsregnskabet og elektronisk indberetning

Vi assisterer med opstilling af årsregnskabet, så kravene i årsregnskabslovens er overholdt. Når vi opstiller regnskabet, har vi endvidere mulighed for at indberette regnskabet til Erhvervsstyrelsen via vores XBRL-løsning. Dette gælder uanset, om selskabet er omfattet af revision, eller om revision er fravalgt.

I tilknytning hertil assisterer vi med opstilling af den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens regler og indberetter selvangivelsen til SKAT via TastSelv.