De skattemæssige regler for pendlere og personer, der udstationeres på tværs af Øresund, er gennem de seneste år blevet ændret på mange områder. Vi fokuserer på at være helt opdateret på reglerne og vurderer løbende optimeringsmuligheder.

Beskatning for pendlere

Lønindkomst beskattes som udgangspunkt i det land, hvor man udfører størstedelen af sit arbejde. Efter gældende regler er der mulighed for en mere lempelig beskatning for lønmodtagere, der bor i Danmark, og som arbejder i Sverige. Ofte er der mulighed for forskellige skattemæssige løsninger i både Danmark og Sverige i form af eksempelvis ekspertbeskatning, SINK-beskatning, arbejdsudlejebeskatning mv. Tilsvarende er der forskellige optimeringsmuligheder for personer, der bor i Sverige, og som arbejder i Danmark.

Overgang til en svensk ansættelse

Medarbejdere, der overgår til at være ansat i Sverige, vil kunne opnå en væsentlig skattebesparelse, idet disse vil kunne blive omfattet af en særlig 20 % beskatning af lønindkomsten (SINK-beskatning).

For at kunne opnå beskatning i Sverige efter SINK-bestemmelserne, skal man have en godkendelse fra skattemyndighederne i Sverige, hvilket vi naturligvis er behjælpelige med. Godkendelsen skal fornyes hvert indkomstår.

For at opnå en økonomisk fordel af den lavere svenske skat, er det nødvendigt, at medarbejderne overgår til at være omfattet af svensk social sikring. Hvis man omfattes af svensk social sikring, vil den svenske arbejdsgiver være pligtig til at betale svenske sociale bidrag på op til ca. 33 % af lønindkomsten.

Overgang til svensk social sikring har imidlertid også en række konsekvenser for arbejdstager, herunder for så vidt angår: dagpenge, sygesikring, børnefamilieydelse, pension mv.

Der er mange forhold, som skal vurderes af både medarbejder og arbejdsgiver. Baker Tilly tilbyder at være din sparringspartner i både planlægnings – og implementeringsfasen, herunder at udarbejde individuelle beregninger til anvendelse som beslutningsgrundlag.

Afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark

Ved en lovændring i 2006 blev det vedtaget, at der alene skal betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, såfremt firmabilen i det væsentligste anvendes varigt i Danmark.

Denne lovændring kommer mange danskere som arbejder i Sverige til gode, da disse derved kan få stillet en svensk firmabil til rådighed.

Baker Tilly kan assistere med at ansøge om at få tilladelse til at køre i en udenlandsk registreret bil i Danmark.

Hvis du har spørgsmål til dine specifikke forhold, er du velkommen til at kontakte vores specialister i vores Øresundsteam.