Revision

Hos Baker Tilly udfører vi finansiel revision med de nyeste revisionsværktøjer og en tilgang til revisionsopgaven, der sikrer tryghed for både kapitalejerne, kreditgivere og de øvrige regnskabsbrugere.

Vores medarbejdere har kompetencer, der sikrer en finansiel revision i høj kvalitet – og i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav i dansk lovgivning. Vi har løbende fokus på forbedringer i virksomhedens interne forretningsgange, bogholderi og økonomiske forhold og bestræber os på at komme med forbedringsforslag, så vores kunder kan få økonomisk merværdi ud af revisionen. Vores kunder er indenfor en lang række erhvervsmæssige brancher, men vi reviderer også boligforeninger, skoler, institutioner mv.

Kontakt

Helle Brandt Møller

Helle Brandt Møller

Statsautoriseret revisor, Partner