Andre erklæringer

Hvis du har eksterne og interne erklæringer

I Baker Tilly hjælper vi også dig som kunde med andre former for erklæringer både til ekstern og til intern brug.

Eksterne erklæringer kan f.eks. være:
  • Selskabsretlige erklæringer i forbindelse med omstruktureringer mv.
  • Erklæringer overfor offentlige myndigheder f.eks. tilskudsregnskaber
  • Erklæringer overfor brancheforening mv.
Interne erklæringer kan f.eks. være:
  • Erklæringer på interne rapporter
  • Erklæringer på gennemgang af forretningsgange
  • Erklæringer vedrørende IT-systemer

Har du interne eller eksterne erklæringer du ønsker hjælp til, anbefaler vi, at du kontakter Baker Tilly for at få en nærmere drøftelse herom.

Kontakt

Peter Aagesen

Peter Aagesen

Statsautoriseret revisor, Partner