Har du brug for hjælp?

360 640Px

Vi vil rigtig gerne høre fra dig.

Kontakt os
22. juni 2020

Forhøjet fradrag for FoU i 2020 og 2021

Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 er det blevet besluttet gradvist at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU) fra 100 pct. til 110 pct. frem til 2026.

Aftaleparterne er blevet enige om at forhøje fradraget for FoU midlertidigt til 130 pct. i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr. (skatteværdien) over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen til 130 pct. Det vil øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv.

Der skal udarbejdes en konkret model for loftet over fradrag, der er nem at administrere for både virksomheder og myndigheder.

FoU