Lars Brandt

Tax Director

Lars har betydelig erfaring indenfor M&A og har arbejdet med skattemæssig due diligence, skattestrukturering, skatteintegration efter opkøb og skatteoptimering i mere end 15 år. Derudover er Lars specialiseret i selskabsskat, national såvel som international skat, skatteomlægning og skatteoptimerede kapitalstrukturer.

I kraft af sin rolle som intern skattespecialist har Lars også betydelig erfaring i afsættelse af skat i årsrapporten, samt udarbejdelse af selvangivelse, herunder sambeskatningsselvangivelse. Lars har mere end 4 års erfaring som intern skattespecialist i en dansk rederivirksomhed, hvilket har bibragt ham en stor viden om tonnagebeskatning.

Udvalgte kompetencer
  • Selskabsskat
  • M&A / tax due diligence
  • Internationalt og indenlandsk CIT
  • Skatteregnskaber
  • Omstruktureringer
  • Tonnagebeskatning
Sprog
  • Dansk
  • Engelsk
Kontakt
Skriv til Lars Brandt lar@bakertilly.dk
Ring til Lars Brandt +45 8188 8129
Download VCARD Lars Brandt Download VCARD
Se Lars Brandts LinkedIn profil Se Lars Brandts LinkedIn profil

Citat fra Baker TillyLars er uddannet skatterevisor og har en HD i regnskab og økonomistyring. Lars har arbejdet med skat i mere end 25 år, både som skatterådgiver i Big 4 virksomheder samt som intern skattespecialist hos store multinationale selskaber”.